This was my September- Fall outfits 2019

sandraemilia, fall outfits, scandinavian style

Is it just me or did September go extremely fast? Feels like it was the day before yesterday I thought oh how wonderful with September- and then it was over. I really like September! The weather is warm, the air is fresh, nature is so beautiful and you are excited for working hard after the summer. Do you agree? Anyways, this is what my (short?) September month looked like.

Är det bara jag eller gick september extremt snabbt? Känns som att det var i förrgår jag tänkte åh vad härligt med september och sen var det över. Jag gillar verkligen september! Det är så där lagom varmt, frisk och fräsch luft, vacker natur och man är taggad på att jobba hårt efter sommaren. Håller ni med? Anyways, så här såg min (korta?) septembermånad ut.

What was extra nice this month?

I must admit that it has been a very slow month, not much has happened. The highlights were the first weekend in September when me and Jona took care of my in-laws’ dogs and Julia’s “farewell party” before moving to the United States. Dinner at her house with the theme “all the holidays she will miss” (Christmas, Easter, Midsummer, New Year, etc.) and after the dinner we went out dancing 🙂

Vad var extra bra denna månad?

Jag måste nog erkänna att det varit en väldigt lugn månad, inte mycket har hänt. Höjdpunkterna var första helgen i september då jag och Jona tog hand om mina svärföräldrars hundar och Julias “avskedsfest” inför att hon flyttar till USA. Middag hemma hos henne med temat alla högtider hon missar (jul, påsk, midsommar, nyår o.s.v.) samt utgång på det 🙂 

What made you sad?

Well, nothing really. I haven’t been super happy or sad, I just haven’t felt much, haha.

Gjorde något dig ledsen?

Nääe, jag har väl varken varit så där jättemega superglad över något och inte har jag heller varit ledsen.

Something new regarding work?

At Voga we launched our new website and our online courses in style. First off is the basic wardrobe and how to clean it the best way. Since then, the autumn has started with new collaborations and other fun stuff for my social media.

Något nytt på jobbfronten?

På Voga lanserade vi vår nya hemsida och våra onlinekurser i stil. Först ut är den om basgarderoben och hur man rensar på bästa sätt. Sen har hösten dragit igång med nya samarbeten och annat skoj för mina sociala medier.

Are you extra proud of something you did this month?

Hmmm, yes I looked myself in the eye and really analyzed my social channels. Especially instagram and youtube. What do I want with them, what do I want to convey and what should be my plan and focal point. So now it’s SO fun to update when I know who I am and what I want!

Är du extra stolt över något?

Hmmm, jo men det att jag tog mig själv i kragen och verkligen satte mig ner och funderade på mina sociala kanaler. Speciellt instagram och youtube. Vad vill jag med dem, vad vill jag förmedla och vad ska vara min plan och fokuspunkt. Så nu är det SÅ roligt att uppdatera när jag vet vad som är jag och vad jag vill!

Did you learn something new?

A tip here instead! The book The Sell: The Secrets of Selling Anything to Anyone. Just read it if you want to get really peppered!

Lärde du dig något nytt?

Ett tips här istället! Boken Sälj!: konsten att sälja vad som helst till vem som helst. Bara läs den om du vill bli riktigt peppad! Det är vad jag har lärt mig.

Have you been working out?

Well Jona has been sick almost the whole month and it affected my voice and lungs. I have had problems with coughing and I have constantly lost my voice. So I haven’t felt sick, but the cough made me careful and I didn’t want to work out as before, afraid of getting really sick. Now I am fully recovered though so I’m back on track! I’ve been to the gym, classes (body attack mainly), bachata but also I have followed this program when I felt I needed something new and exciting!  Mayss recommended this to me 🙂

Har du tränat den här månaden?

Suck och stön Jona har varit sjuk nästan hela månaden och det smittade av sig på min röst och lungor. Jag har haft problem med hosta och att jag konstant tappat min röst. Så har inte på det viset varit sjuk men hostan har ju gjort att jag inte vågat träna hårt som tidigare. Nu är jag helt återställd och har nog där innan hostan, smått under och nu efter tränat bra. Det har varit gymmet, pass (body attack främst), bachata men också har jag följt detta program då jag kände att jag behövde något nytt och peppande! Dessutom rekommenderade Mayss detta till mig 🙂 

OUTFITS IN SEPTEMBER

sandraemilia fall fashion 2019

9 SCANDINAVIAN FALL OUTFITS ideas 2019- Autumn outfits

8 COZY SCANDINAVIAN FALL OUTFITS 2019 sandraemilia

sandraemilia, fall, autumn, trends, 2019, how to style

 

sandraemilia, fall outfits, scandinavian style

sandraemilia, fall outfits, scandinavian style

sandraemilia, fall outfits, scandinavian style

sandraemilia, fall outfits, scandinavian style

sandraemilia, fall outfits, scandinavian style

sandraemilia, fall outfits, scandinavian style

sandraemilia, fall outfits, scandinavian style

sandraemilia, fall outfits, scandinavian style

sandraemilia, fall outfits, scandinavian style

sandraemilia, fall outfits, scandinavian style

sandraemilia, fall outfits, scandinavian style

sandraemilia, fall outfits, scandinavian style'

sandraemilia, fall outfits, scandinavian style

sandraemilia, fall outfits, scandinavian style

sandraemilia, fall outfits, scandinavian style

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *