This was my August 2019

sandraemilia, norge, resa, road trip, norway

Isn’t it scary to sometimes think “August 2019 will never come again” ?! I can think so sometimes and it is both scary but it also makes one appreciate the present. Well, let’s leave this too philosophical topic and look at what my August was like.

Är det inte skrämmande att ibland tänka “augusti 2019 kommer aldrig att komma igen”?! I alla fall jag kan tänka så ibland och det är både skrämmande men också får det en att uppskatta nuet. Well, vi ska lämna det allt för filosofiska och titta på hur mitt augusti var. 

What was extra nice this month?

The hotel night at Hotel Alma in Seinäjoki, mine and Jonas road trip to Norway, the influencer trip to Tallinn, the grow business retreat in Kokkola, so all the meetings with people I simply had and the trips 🙂

Vad var extra bra denna månad?

Helt klart hotell natten på hotell Alma i Seinäjoki, min och Jona roadtrip till Norge, influencerresan till Tallinn, grow business retreatet i Kokkola, jaa alltså alla möten med människor jag hade helt enkelt och resorna 🙂

What made you sad?

Not much, but in addition to the Norway trip, it didn’t feel like me and Jona had that much time together so it obviously felt a little sad, but now that autumn is here and it will be a quieter pace, that will for sure get better.

Hah yes not to forget when during the Kokkola retreat we went to the Silent room in Kokkola hospital, you know a room where family and friends can have a quiet moment when for example someone has passed away. Well, it took me a few minutes before I totally broke down in tears. I guess the scents and feeling there reminded me too much of the time my dad passed away.

Gjorde något dig ledsen?

Inte mycket men förutom Norge resan kändes det inte som att jag och Jona umgicks så mycket så det kändes såklart lite ledsamt, men nu när hösten är här och det blir lugnare tempo ordnar nog sig den biten.

Hah ja för att inte glömma när vi under Kokkola retreatet åkte till Stilla rummet i Kokkola sjukhus, ni vet ett rum där familj och vänner kan ha en tyst stund till exempel när nån gått bort. Well, det tog mig en par minuter innan jag totalt bröt ihop i gråt. Jag antar att dofterna och känslan där påminde allt för mycket om tiden då min pappa gick bort.

sandraemilia, norge, resa, road trip, norway

sandraemilia, norge, resa, road trip, norway

sandraemilia, norge, resa, road trip, norway

Something new regarding work?

YES! Finally we have launched our new website AND our latest project, online courses! Courses where we teach in the subjects of style, clothing and fashion!

Något nytt på jobbfronten?

JA! Äntligen har vi lanserat vår nya hemsida OCH vårt senaste projekt, online kurser! Kurser där vi lär ut inom ämnet stil, kläder och mode! Kolla in vår första video som handlar om basgarderoben.

stil online kurser, kläder, voga styling, basgarderoben, rensa garderoben, tips

stil online kurser, kläder, voga styling, basgarderoben, rensa garderoben, tips

Are you extra proud of something you did this month?

Hm maybe that I managed to combine hard work but also moments of free time and recovery.

Är du extra stolt över något?

Hm kanske det att jag lyckades kombinera hårt jobb men också stunder av ledig tid och återhämtning.

Did you learn something new?

Yes, haha but what I come up with at the moment is what I learned after reading about collagen. My conclusion is that it might not be such a stupid idea to test collagen supplements.

Lärde du dig något nytt?

Jaa haha men det jag kommer på nu i skrivande stund är det jag lärt mig efter att ha läst på om kollagen. Min slutsats är nog att det kanske inte vore en så dum idé att testa på kollagenkosttillskott. 

Have you been working out?

Yes absolutely, a little less than usual due to a lot of traveling and it has definitely not been my most effective training month but I have managed well in the gym. However, I have grown tired of the training program I run during the summer so now I’m working on and planning a new.

Har du tränat den här månaden?

Jaa absolut, lite mindre än vanligt på grund av mycket resande och det har absolut inte varit min mest effektiva träningsmånad men jag har lyckats bra på gymmet. Dock har jag tröttnat på det träningsprogram jag kört under sommaren så nu håller jag på och planerar nytt.

OUTFITS IN AUGUST

sandraemilia, fall, autumn, trends, 2019, how to style

sandraemilia, reval cafe, tallinn

sandraemilia, tallinn travel guide, kadriorg palace

sandraemilia, tallinn, travel, vlog, vitis, tallinn, estonia, tips, travel, info, influencer

sandraemilia, norway, road trip

sandraemilia, tallinn, travel, outfit,

sandraemilia fall fashion 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *