MY FALL MAKEUP LOOK- Red lips

– Inlägg i samarbete med Dermosil –
Ambassadör för Dermosil

sandraemilia, fall makeup, red lips

From summer to autumn, my makeup routine changes slightly. From focusing more on lighter makeup and a lot of glow with help of brownish rouge and nude lips, I move more towards a rosy cheek, stronger eye makeup and red lips. This is my everyday makeup routine in collaboration with Dermosil. For I have tested on some autumn news and here are some products that I have added to my routine!

Från sommar till höst ändrar min sminkrutin en aning. Från att ha satsat mer på lättare makeup och mycket glow med hjälp av brunaktiga rouge med nude läppar  så går jag mer mot en rosig kind, kraftigare ögonmake och röda läppar. Det här är min vardags makeuprutin i samarbete med Dermosil. Jag har nämligen testat på några höstnyheter och dessa har jag adderat i min rutin.

sandraemilia, fall makeup, red lips, classy

Haha yeah this is actually all the products I use everyday, do you think it’s a lot or not? What is a little fun anyway is that my routine consists of almost two different brands, Dermosil and Youngblood to almost 50-50. I will tell you about the products I use but in this post I will mainly focus on Dermosil since I’m an ambassador.

Haha jaa det här är faktiskt alla produkter jag använder till vardags, tycker ni det är få eller många? Det som är lite roligt hur som helst är att min rutin består till nästan 50-50 av två olika märken, Dermosil och Youngblood. Jag kommer berätta om att produkter jag använder men i detta inlägg kommer jag i huvudsak fokusera på Dermosil då jag är ambassdör.

sandraemilia, fall makeup, red lips, classy, youngblood

The products I use daily (and have used for several years) are following:
From Youngblood: contour palette, foundation and or loose powder (both if I want a very covering base but it only happens for parties or photoshoots), concealer and an old eyebrow pen that I use as a brush for my brows.

Other brands: Viva La Diva Brow palette (I use only the lightest), Maybelline liquid lipstick and Viva La Diva mascara

Brushes: Real Tecniques, Tweezerman and Riitta Vaara

Produkterna jag använder dagligen (och har använt vissa i flera, flera år) är följande:
Från Youngblood: contour palett, foundation och eller loose powder (båda om jag vill ha en väldigt täckande bas men det sker bara till fest eller fotografering), concealer samt gammal ögonbrynspenna jag använder som borste till brynen.

Andra märken: Viva La Diva Brow palette (använder endast den ljusaste), Maybelline liquid lipstick och Viva La Diva maskara

Borstar: Real Tecniques, Tweezerman och Riitta Vaara

sandraemilia, fall makeup, red lips, classy, dermosil

From Dermosil:

On the lips for a nude effect: Chestnut liquid lipstick and Retro lipstick

Highlight Powder: Used this for over 1.5 year now and it is so good! Perfect shade of highlight if you ask me!

Rouge: In the summer I have mostly used the more apricot, warm, but now in the fall when I am paler in the skin I mix with the cold one to get a stronger, slightly rosier look.

Hair spray: to keep the eyebrows in place. I love brushing mine up a bit for an invigorating effect. This mini bottle is perfect in the makeup bag and when traveling.

Setting spray: Amazed me how good it kept the makeup in place the first time I tried it!

Brushes: No but if something surprised me it is the Dermosil’s brushes !! I didn’t expect them to be good but right now they are my favorites! Both when I do my own makeup but also when I make customers makeups.

Eyeshadow stick: I usually put a little in the globe line and smooth it up and out to frame the eye a little.


Från Dermosil:

På läpparna för nude effekt: Chestnut liquid lipstick och Retro läppstift, detta ger mig så plutiga läppar när jag går lite utanför egna läpplinjen med Chestnut.

Highlight puder: Använt detta över 1,5 år nu och det är såå drygt! Perfekt nyans på highlight om du frågar mig!

Rouge: sommartid har jag använt mest det mer aprikosa, varma, men nu i höst när jag är blekare i hyn så blandar jag med den kalla för att få en kraftigare lite rosigare look.

Hårspray: för att hålla ögonbrynen på plats. Jag älskar att borsta mina lite uppåt för en uppiggande effekt. Denna miniflaskan är perfekt i sminkväskan och när man reser.

Settingspray: Förvånade mig hur bra det höll makeupen på plats första gången jag testade!

Borstar: Nej men om det är något som förvånat mig så är det Dermosils borstar!! Jag förväntade mig inte att de skulle vara bra men just nu är de mina favoriter! Både när jag sminkar mig själv men också när jag sminkar kunder. 

Eyeshadow stick: jag brukar sätta lite i globlinjen och jämna ut det uppåt och utåt för att rama in ögat lite. 

sandraemilia, fall makeup, red lips, classy, dermosil

Dermosil news:

Normally, I like very natural brows and mainly use powder shadows on my brows that blend in with my own color. But sometimes I want something more powerful and then I started using this dip-in brow color from Dermosil. It is tricky to use at first but when you learn it’s super! I usually draw some extra strikes with this at the top of the brow and in the “tail” to intensify the brows.

Dermosil nyheter:

Normalt gillar jag väldigt naturliga bryn och använder främst puderskuggor på mina bryn som smälter in med min egna färg. Men ibland vill jag ha något kraftigare och då har jag börjat använda denna dip-in brow color från Dermosil. Den är knepig att använda i början men när man lär sig är den super! Jag brukar dra några extra drag med den här och där i toppen av brynet och i “svansen” för att förstärka brynen.

 

sandraemilia, fall makeup, red lips, classy, dermosil

So, this eyeliner is SO funny, haha! The brush itself is a small, thin wheel with which you spin back and forth. Also a tricky product at first but the secret is to keep it on the lash line, for a thin and deep black eyeliner. It’s so nice! And yes, it’s a little bit more fun than others to use, haha.

Nämen alltså den här eyelinern är SÅ rolig, haha! Själva penseln är ett litet, tunt hjul som man snurrar fram och tillbaka med. Också en knepig produkt till en början men hemligheten är att hålla den på fransraden, för en tunn och djupt svart eyeliner. Blir så fint! Och ja, så är den ju lite roligare än andra att använda, haha.

Bonusar

Two other news I like in addition to the makeup products are the following.

Två andra nyheter jag gillar utöver makeupprodukterna är följande.

IMG_0732

Shoe cutter that absorbs odor, perfect to have in the shoes to remove my smelly foot sweat, haha. Greetings from a sweaty pig.

Skouppfräshare som absorberar lukt, perfekt att ha i skorna för att ta bort min illaluktande fotsvett, haha. Hälsningar från en svettig gris.

 

IMG_0733

The gel lacquer is nothing new but wow, I love it! Always use it as a top coat and sometimes my painted nails can last a week! Love it! The nail polish removal is a new product that I like as it is gentle and has no perfume in it.

Gellacket är ingen nyhet men aj aj vad jag tyckt om det! Använder det alltid som topplack och ibland kan mina lackade naglar hålla en vecka! Älskar det! Nagellacksborttagningen är en nyhet som jag gillar då den är skonsam och oparfymerad.

 

sandraemilia, fall makeup, red lips

Do you have any Dermosil News?

Har ni några Dermosil favoriter?

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *